F Logopedie Van Dessel - Behandelingen in logopedie, stemproblemen, leerstoornissen, dyslexie, articulatie, stotteren, ... te Tremelo

Stemstoornissen

Stemtherapie - Stemcoaching

Vloeiendheidsstoornissen

Stotteren, broddelen en spreekangst

Algemene logopedie

Dyslexie- Dyscalculie - Slikken - Taal etc.

stemtherapie

Wat

Bij organische stemstoornissen worden er bij het NK0-onderzoek letsels waargenomen ter hoogte van de stemplooien. Ongeveer alle organische letsels aan de stemplooien komen in aanmerking voor stemtherapie.

Bij niet-organische stemstoornissen spreken we van een stemstoornis waarbij er geen letsel op de stemplooien waarneembaar is.

Naast organische en niet-organische stemstoornissen richt stemtherapie zich ook op de optimalisatie van stemgebruik bij professionele stemgebruikers (leerkrachten, acteurs,…) en beroepssprekers (studenten logopedie, radio,…).

Stemtherapie

Na de diagnose van een neus-, keel- en oorarts en een logopedisch stemonderzoek kan de logopedist starten met stemtherapie. Deze therapie is individueel en afhankelijk van het soort stemstoornis, het stemgebruik en -misbruik en de beïnvloedende omgevingsfactoren. De stemtherapie is er op gericht de stemfunctie te verbeteren in functie van een optimale stemkwaliteit.

Vloeiendheidsproblemen

Stotteren wordt omschreven als "spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen of woorden of door veel voorkomende aarzelingen of pauzes. Deze verschijnselen komen langdurig (minstens drie maanden) of veelvuldig voor en zijn zodanige ernstig dat het de vloeiendheid van de spraak duidelijk verstoort”. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal.

Broddelen is een stoornis in het spreken, die zich uit als een niet-vloeiende of a-ritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, snelle woorden klankherhalingen en moeilijkheden met het formuleren van gedachten.

Algemene Logopedie

De logopedie omvat:

 • Preventie
 • Onderzoek
 • Behandeling van kleuters, kinderen, studenten en volwassenen:
  • Taalstoornissen
  • Neurologische taal- en spraakproblemen
  • Leerstoornissen
  • Articulatieproblemen
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Slikstoornissen

Over ons

Marjolein

Logopedie Van Dessel is de praktijk van Marjolein Van Dessel. Marjolein specialiseerde zich in stem, uitspraak en stotteren. Ze behaalde haar Prof. Bachelor Logopedie aan de Arteveldehogeschool Gent en Master in de Logopedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ze volgde ook het postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen en de opleiding Algemene Verbale Vorming en Woordkunst. Vervolgens behaalde Marjolein de Master-na-Master Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven. Bovendien volgde ze de ‘European Clinical Specialization in Fluency Disorders', een Europese éénjarige opleiding als stottertherapeut. Tijdens deze opleiding deed Marjolein een klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Michael Palin Center in Londen. Daarnaast is ze werkzaam als docent aan de opleiding Logopedie en Audiologie, het Postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen en gastdocent aan Faculteit Geneeskunde van KU Leuven. Verder geeft Marjolein oudercursussen, lezingen en workshops.


Lotte

Lotte behaalde haar Bachelor Logopedie en Audiologie aan de hogeschool Thomas More in Antwerpen. Ze specialiseerde zich in de diagnostiek en de behandeling van leerproblemen en spraakstoornissen. Eerst werkte Lotte in het Buitengewoon Onderwijs en deed veel ervaring op in het begeleiden van kinderen met autisme en ADHD. Lotte heeft een hart voor kinderen. Ze kiest voor een persoonlijke aanpak waarbij het welbevinden van het kind centraal staat. Ze kijkt breder dan enkel de therapie van het kind. Lotte vindt het belangrijk om de omgeving van het kind optimaal te betrekken.


Praktisch

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor logopedisch onderzoek en therapie is meestal terugbetaling mogelijk (ongeveer 75% van het honorarium).

Aard van de sessieHonorarium
Logopedisch onderzoek€ 33,16 (per 30 min.)
Logopedische behandeling (30 min.)€ 28,33
Logopedische behandeling (60 min.)€ 56,89

Contact

U wenst ons te contacteren?

Vul hieronder uw gegevens in en u zal spoedig antwoord ontvangen

Adres: Raamlolaan 6, 3120 Tremelo


Mobiel: 0472 88 74 30
Telefoon: 016 53 60 70
E-mail: marjolein@logopedievandessel.be